Waka ShoreaWaka Shorea terdiri daripada bungalow yang mesra alam, yang terletak di hutan tebal di Taman Negara Bali Barat. Walaupun pengasingannya, resort ini mempunyai spa dan restoran, namun begitu tenang. Pastikan mata anda dikupas dan anda boleh melihat rusa, babi, burung dan haiwan lain. Pergi untuk salah satu daripada dua bungalow mewah dengan taman sendiri, dekat dengan pantai.


Boat ride to Waka Shorea - April 2021