Kumpulan Wanita Memruti MaasaiCC Africa telah membeli 600 bintang manik-manik yang cantik, yang dibentuk oleh Kumpulan Wanita Maasai di Serengeti Utara Tanzania, untuk memberikan kepada tetamunya di seluruh Afrika pada hari Krismas, menyalurkan kira-kira $ 2,000 ke dalam masyarakat Ololosokwan. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana mereka membantu membiayai persekolahan, rawatan perubatan, kerja bangunan dan kos makanan untuk masyarakat Maasai dan anak-anak mereka.


ROOM MAKEOVER *Best Room Wins Mystery Box* w/The Norris Nuts - Oktober 2020